عینک افتابی چند ظلعی زارا

هزار تومان110.000

 

کیف و دستمال عینک رایگان هدیه ما به شما

فرم فریمچند ظلعی
رنگ فریمطلایی قهوه ای
جذب کنندگی اشعه ماوراء بنفش (UV)UV 400
پلاریزهدارد

موجود در انبار