عینک سرتینو گربه ای مشکی

هزار تومان79.000

 

کیف و دستمال عینک رایگان هدیه ما به شما

فرم فریمگربه ای
رنگ فریممشکی
جذب کنندگی اشعه ماوراء بنفش (UV)UV 400

موجود در انبار